facebook

מרכיבי המשכנתא

משכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח שמורכבת מכמה גורמים אשר משפיעים על גובה התשלומים.

קרן המשכנתא: הקרן היא הסכום של ההלוואה עצמה. ככל שהקרן גבוהה יותר כך ההחזר החודשי ותקופת ההחזר גדולים יותר. בדרך כלל, בשנים הראשונות להחזר המשכנתא, הסכומים הינם נמוכים ועם הזמן הולכים וגדלים. בשנים הראשונות, התשלום הינו בדרך כלל על הריביות של ההלוואה ובשנים האחרונות על פירעון הקרן. לכן בשנים הראשונות נדמה כאילו לא התקדמנו וגובה החוב עומד על כנו. לכן רצוי לדואג לתמהיל אופטימאלי די שנוכל כמה שיותר מהם להפחית את החוב מהקרן עצמה.

הריבית:

ריבית היא אחד מהגורמים המרכזיים בלקיחת משכנתא. ריבית היא בעצם הסכום הנוסף שהלווה משלם בגין הזכות לקבלת סכום כסף (הקרן) למשך תקופת ההלוואה. כמו בכל הלוואה המלווה מרוויח מהריבית. הכסף שהוא מעניק ללוה, אינו מושקע באפיקים אחרים ולכן על מנת שההלוואה תהיה משתלמת היא מוענקת עם ריבית. סיבה נוספת לריבית היא בגין הסיכון שיש בהענקת הלוואה: קרי, אי פירעון או איחור בתשלומים.

בהלוואה מסוג משכנתא הנכס הנרכש משועבד עד לפירעון ההלוואה.

הריבית עצמה משתנה בהתאם למסלול שתבחרו. הריבית שכדאי לקחת תלויה בהמון גורמים כמו המצב בשוק בעת ההלוואה והצפי לשנים הבאות וכמובן איך ריבית זו משפיעה על גורמים אחרים בתמהיל. ישנן ריביות קבועות, ריביות משתנות, צמודות למדד, מבוססות פריים ועוד.

אורך תקופת ההלוואה:

תקופת המשכנתא נגזרת מגובה הסכום שתוכלו לשלם מדי חודש. ככל שתקופת ההחזרה ארוכה יותר, הריביות שתשלמו גבוהות יותר.

ההצמדה למדד:

ישנם מסלולים הצמודים למדד וכאלו שאינם צמודים.

לוח סילוקין:
המשכנתא מסולקת בהתאם לאחד מלוחות הפירעון הבאים: בוליט, שפיצר אן קרן שווה.  יחד עם זאת, רוב ההלוואות מסולקות על פי לוח שפיצר בהינתן שאין שינוי במדד ו/או בריבית. לפי לוח הסילוקין ניתן לדעת איזה חלק של כל תשלום מוקדש למרכיבים השונים.

ביטוח משכנתא

מטרת הביטוח לכסות על נזקים בלתי צפויים שנגרמים לנכס.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר