facebook

למי כדאי למחזר משכנתא?

מחזור משכנתא מתייחס לפעולה בה בעלי דירות שיש להם כבר משכנתא מבקשים לקחת משכנתא אחרת תחתה. דהיינו, לשנות את תנאיה באופן שיטיב עם הלווה.  על מנת לקחת משכנתא יש לעמוד בתנאים מסוימים. לא עבור כל אחד מחיזור משכנתא הוא כדאי ולא כל אחד יקבל את האישור של הבנק למחזר את המשכנתא.

משכנתא נלקחת בנקודת זמן מסוימת בחיינו: תנאיה הם נגזרת של ההכנסה שלנו, המצב המסוים של המשק לרבות הריבית, המדד וכולי. כל אלו עשויים להשתנות עם הזמן ולגרום לכך שהתמהיל המקורי שלקחנו שהיה מתאים לאותה נקודת זמן, אינו מתאים לנו יותר. די שהריבית במשק יורד בצורה משמעותית על מנת שנשקול חלופה אחרת למשכנתא שאנו מחויבים לה היום. כמו כן, יש להניח שההכנסה שלנו גדלה לאורך השנים, אם גם ההכנסה הפנויה גדלה (כלומר ההוצאות לא גדלו באותו יחס) ואנו יכולים להרשות לעצמנו להגדיל את גובה ההחזר ולקצר את תקופת הזמן, גם אז רצוי לשקול מחזור משכנתא.

אך לא רק במצבים בהם ההכנסה הפנויה גדלה כדאי לנו למחזר את המשכנתא, לעיתים מחזור נשעה כי פשוט אין ברירה אחרת, אנו לא עומדים בתשלומים ועלינו לשנות את התמהיל כדי להצליח לשלם את המשכנתא בזמן. במצב זה, ההחזרים יתפרשו על פני שנים רבות יותר על מנת שנוכל להבטיח את הסדרת התשלומים לבנק.

בכל מקרה, רצוי להתייעץ עם יועץ משכנתאות מומחה שכן גם אם נראה לנו כי מצבנו בכי רע ואנו לא עומדים בתשלומים כך שאין מנוס מלהאריך את תקופת התשלום, ייעוץ מקצועי יכול לשפוך אור על האפשרויות העומדות בפנינו. יכול להיות שינוי מסוים בתמהיל יחסוך לכם את הארכת תקופת תשלום המשכנתא. חשוב להבין שהתמהיל מורכב מפרמטרים רבים ולכל פרמטר השפעה ממשית ואמיתי על גובה התשלום שלכם ועל תקופת ההחזר.

מחזור משכנתא מצריך תהליך בירוקראטי מחודש הכולל המצאת מסמכים כאלו ואחרים לרבות הכנסות, חסכונות וכלי. הבנק מתייחס לכך כתהליך מחודש של לקיחת משכנתא וכמו בפעם הראשונה, הבנק יבדוק האם אתם זכאים למחזר. כמו כן, התהליך עצמו כרוך בעלויות של פתיחת תיק וכולי.

על מנת לבדוק אם זה כדאי עבורכם למחזר את המשכנתא ולקבל ייעוץ ראשוני חינם, אנא פנו לארד משכנתאות. ייעוץ משכנתאותאובייקטיבי מבטיח לכם שהאינטרסים שלכם הם אלו שיכתיבו את המהלך ולא האינטרס של הבנק שמיותר לציין אינו עולה בקנה אחד עם שלכם.


למידע נוסף אודות מיחזור משכנתא

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר