facebook

מיחזור משכנתא

לקיחת משכנתא בריבית גבוהה בעת החתימה על ההלוואה תביא להחזרים גבוהים. בתקופות בהן הריבית יורדת יש לשקול למחזר את המשכנתא. בישראל קיימות אלפי משפחות שלקחו משכנתא בריבית גבוהה אך אינן מודעות לכך שמשכנתא היא מוצר דינאמי שניתן לשדרגו ולהחליפו. מחזור משכנתא הינו פרוצדורה בה מחליפים את ההלוואה הקיימת, או ליתר דיוק את יתרת החוב הקיימת , בהלוואה חדשה במסלול חדש עם תנאים משופרים הכוללים ריבית חדשה. מחזור המשכנתא יכול להיעשות בכל אחד מהבנקים שמעניקים משכנתא. חשוב לדעת כי אנו לא מחויבים למחזר בבנק שנתן לנו את ההלוואה המקורית. פעולה זו יכולה לחסוך לכם מאות שקלים מדי חודש ועשרות אלפי שקלים במצטבר ולקצר את תקופת ההחזר באופן משמעותי.

האם כל אחד יכול למחזר?

לא כל אחד יכול למחזר. זה תלוי כמובן בהיסטוריית התשלומים שלכם. אם לא עמדתם בהחזרים החודשיים אז הבנק עלול לפסול אתכם מלמחזר את המשכנתא הנוכחית.

מתי המחזור משתלם?

מידת הכדאיות נמדדת מהחיסכון הצפוי אל מול ההוצאות הכרוכות בשינוי המסלול כגון עמלת פתיחת תיק, עמלת פירעון יציאה, הערכת שמאי לנכס ועוד. המרכיב החשוב ביותר מבין ההוצאות הוא עמלת הפירעון המוקדם שמבטא  היוון של הפרשי ריבית ,שהבנק עקב ההפסדים הצפויים מהמעבר בין המשכנתאות, יגבה מכם. כמובן שמסלול טוב הינו מסלול בריבית נמוכה באופן משמעותי מהריבית הנוכחית. כאמור, אם התנאים במשק משתנים אז רצוי לבצע מיחזור משכנתא אך גם אם היכולות הכלכליות שלכם השתנו כדאי לכם לשקול למחזר את המשכנתא בין אם היכולות הכלכלית שלכם השתפרה ואתם רוצים לקצר את תקופת ההחזר ובין אם התשלומים גבוהים עבורכם ואתם מעוניינים לפרוס את התשלומים לתקופה ארוכה יותר, כדאי לכם לשקול מחזור משכנתא.

מהם התנאים האופטימאליים למחזר?

באופן גס ניתן לומר שהתנאים האופטימאליים לביצוע פעולה זו הם: יתרה מעל 200000 ₪, משכנתא במסלול צמוד לדולר כאשר שער הדולר מעל 4 ₪, רכיב צמוד בריבית מעל 5%, מרווח של חצי אחוז מן הפריים ומטה, משכנתא שתקופת ההחזרים שנותרה הינה מעל חמש שנים. כדאיות המחזור צריכה לעמוד על כ-30000 ₪ כדי שהפרוצדורה תשתלם.

מסמכים שיש להמציא:

טאבו על הבית

תלושי שכר אחרונים

תדפיס חשבון בנק

צילומים של ת.ז של הלווים

לוח סילוקים המפרט יתרת חוב, מסלולים, תקופות וריביות.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר