facebook
ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא כולל שני מרכיבי ביטוח: ביטוח הנכס וביטוח חיים של בעלי הנכס. הבנק מתנה את הענקת הלוואה בכך שתרכשו ביטוח מבנה וביטוח חיים על מנת להבטיח שבתרחישים מסויימים יהיה ניתן לכסות את ההלוואה. משכנתא היא הלוואה מיוחדת שכן פרעונה נפרש על פני שנים רבות ולכן על מנת להבטיח שההלוואה תשולם עד תום ובמועדה, מחייב הבנק לבטח את המבנה הנרכש ואת לוקחי ההלוואה. ביטוח זה הוא כמובן גם האינטרס של הלווים ונועד להגן עליהם במקרים של חלילה פטירה של אחד הלווים או נזק חמור של הנכס.
ביטוח המבנה הינו גמיש יותר במובן זה שהוא יכול לכלול יותר או פחות תרחישים. חלק מאסונות הטבע כגון סופות טורנדו וכולי אינם שכיחים במחוזותינו לכן לא תמיד הביטוח חייב לכלול את כל סוגי התרחישים האפשריים. לעומת זאת, רעידות אדמה הן משהו שכיח יותר בישראל לכן ביטוח משכנתא יכסה סעיף זה.
כיסוי סטנדרטי של פוליסת ביטוח משכנתא יכלול נזקים משריפות וחלק מנזקי הטבע. חשוב לברר מה כוללת הפוליסה בסעיף נזקי טבע שכן מודבר בסעיך רחב שלא כולל את כל התרחישים. בדרך כלל פוליסה סטנדרטית לא תכלול רעידות אדמה. על מנת שסעיף זה יהיה כלול ניתן לבטח את המבנה ואת התכולה בעלות של כאחוז אחד מסכום הביטוח.
ביטוח משכנתא ניתן לבצע דרך הבנק שאתם לוקחים ממנו את ההלואה או דרך חברות ביטוח פרטיות. כיוסי פוליסת המכשנתא במקרים של אסון אינו משות רק על חברות הביטוח הישראליות אלא גם על חברות ומבטחי משנה בחו"ל.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר