facebook

משכנתא הפוכה

למי מיועדת משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה הינה משכנתא שמיועדת לבני גיל הזהב שבבעלותם דירת מגורים. משכנתא הפוכה מיועדת למי שמתכנן להישאר לגור בביתו אך זקוק לכסף לשם שמירה על איכות החיים. כאשר לא ניתן לגייס כסף מערוצים שאינם הבנק משכון הנכס היא דרך טובה לקבל סכום כסף משמעותי.

מהם התנאים לקבלת משכנתא הפוכה?

גיל: על מנת לקבל משכנתא הפוכה גיל הלווה חייב להיות למעלה מ-60.

הנכס: ניתן לקבל הלוואה הפוכה רק על דירת מגורים ולא על נכסים אחרים כגון חנות, או מקרקעין אחר.

מגורים בדירה: על הלווה להתגורר בדירה (למעט מקרים חריגים)

שווי הדירה: ערך הנכס חייב להיות מעל 400000 ₪. מתחת לסכום זה לא ניתן לקבל הלוואה.

גובה ההלוואה: גובה ההלוואה נגזר משווי הנכס ומגיל הלווה. כלל שהערך של הנכס גבוה יותר  כך ניתן ללווה להלוות סכום גבוה יותר.

60-65: ניתן לקבל 15% מערך הנכס

65-75: ניתן לקבל 20% מערך הנכס

75-85: ניתן לקבל 32% מערך הנכס

85 ומעלה: ניתן לקבל 49% מערך הנכס

אופי ההלוואה: את ההלוואה ניתן לקבל בסכום אחד או בתשלומים חודשיים לפי העדפתו של הלווה.

הכנסות: הנכס משמש כבטוחה עובר הבנק ולכן מבחן ההכנסה ארינו חל במקרה של משכנתא הפוכה.

פירעון ההלוואה: פירעון ההלוואה נעשה רק לאחר שעוזבים את הבית או חלילה במקרה של פטירה.במקרים של פטירה, הנכס נמכר וסכום ההלוואה בתוספת ריבית מוחזר לבנק. היתרה עוברת לשארים החוקיים של הנפטר.

עלויות נוספות: כמו בכל הלוואה, גם משכנתא הפוכה כרוכה בעלויות של פתיחת תיק, עלות שמאות, שכר טירחת עורך דין.

גם בגיל הזהב יש לנו חלומות שהיינו רוצים להגשים או לחילופין קושי תזרימי אשר אינו מאפשר לנו לחיות ברמת חיים נאותה. אם ישבבעלותכם נכס אנחנו ב- ARAD  משכנתאות נוכל לסייע לכם להפוך אותו לאמצעי להגשמת החלומות או פשוט כהכנסה שתאפשר לכם לחיות טוב יותר.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר