facebook

היערכות פיננסית בטרם לקיחת משכנתא

בטרם לקיחת משכנתא יש לבצע היערכות פיננסית כדי לדעת האם אתם מוכנים כלכלית לרכישת דירה ולקיחת הלוואה. בחירת הלוואה שנכונה לכם מתחילה  בניתוח של המצב הפיננסי שלכם. אנשים רבים פועלים כבת יענה ומסרבים להסתכל על המצב הכלכלי שלהם נכוחה. הרבה אנשים מסתמכים על "יהיה בסדר" ו"נסתדר כבר" וטומנים את ראשם בחול אל מול מצבם הכלכלי. בטרם לקיחה ובחירה של משכנתא חשוב בתכלית החשיבות לבדוק היכן אתם עומדים מבחינה כלכלית כדי למנוע מצבים בלתי נעימים בעתיד.

אז מה בעצם יש לבחון?

יש לבצע ניתוח של השווי הפיננסי שלכם, דהיינו, היתרה שתקבלו לאחר הפחתה של ההתחייבויות הכלכליות שלכם מסך שווי הנכסים שלכם. מהם הנכסים שברשותכם? דירות, בתים, כלי רכב, חסכונות, השקעות ומה סך החבות שלכם? הלוואות, הוצאות חודשיות( מזון, שכר דירה, חשמל, מים, הוצאות על ילדים, הוצאות רפואיות ובעצם כל הוצאה קבועה שישי לכם), חובות וכולי. כך תוכלו לדעת מהו ההון עצמי שיש לכם ובבואכם לדון על פרטי המשכנתא תעשו שימוש בידע הזה. דרישות הבנק הן שההון העצמי יהיה לפחות שליש מערך הדירה. כמובן שהבנקים לא מעניקים הלוואה שמכסה את הערך של כל הדירה ויש צורך בסכום ראשוני כדי לקבל את ההלוואה.

תמונה פיננסית תסייע לכם ולבנק להעריך מהי יכולת ההחזר החודשית שלכם וממנה ייגזר גובה ההלוואה שהבנק יהיה מוכן להעניק לכם.  בדרך כלל על גבוה ההחזר החודשי להיות נמוך משליש סך ההכנסות של בני הזוג. כמובן שיש לקחת בחשבון צפי כלכלי עתידי: גידול בהוצאות ובהכנות והיחס ביניהם. אם אתם מתכננים להגדיל את המשפחה, העומס הכלכלי מן הסתם יגדל באופן משמעותי לכן הסתכלות רחבה על מצבם הכלכלי הנוכחי תוך הסתכלות על העתיד יסייעו לכם להעריך את מצבכם הכלכלי ולבחורמשכנתא נכונה עבורכם.

מלאו את הפרטים וקבלו הצעה שתחסוך לכם כסף זמן והרבה:

עיצוב, מיתוג וצילום אלמוג דביר